UC, UCaaS'a karşı – beklenmedik bir kazanan mı? - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

UC, UCaaS'a karşı – beklenmedik bir kazanan mı? - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
barındırılan çözümleri birleştiren karma altyapılarla da eş anlamlı olabilir Potansiyel olarak UCaaS’den daha düşük toplam sahip olma maliyetiyle Sahadaki tümleşik iletişimin devam etmesi planlandığında, sürdürülebilirliği seçmek için farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu önceden anlamak önemlidir TechAisle tarafından yürütülen bir araştırmaya göre işletmeler, iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için müşteri tarafından barındırılan, şirket içi veya hibrit çözümlere güvenmeye devam ediyor Kuruluşlar, dağıtım altyapısı ne olursa olsun, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan çözümleri uygulamalıdır

Bu veriler, herkese uyan tek bir yaklaşımın olmadığı inancımızı doğrulamaktadır

Ek olarak, bir kuruluşun büyüklüğü artık UC mimarisi kararlarında belirleyici bir faktör değil Bir iletişim çözümü seçmenin ötesinde, her şirketin esnekliği seçmesi ve iş iletişim çözümlerinin yaşam döngüsü boyunca kişiselleştirilmiş tavsiyelerden faydalanması önemlidir Çalışma verileri ayrıca Fransız şirketleri için satın alma kolaylığının modern tümleşik iletişim çözümlerine yatırım yapmada önemli bir kriter olduğunu gösteriyor

Ancak esneklik kriteri, bazı şirketler için tesiste, genel bulutta, özel bulutta vb Fransız karar vericilerin yalnızca %11’i, organizasyonel ve operasyonel kararlar verirken “önce hibrit” zihniyetine sahip olduklarını belirtiyor ve Fransız kuruluşlarının %42’si, uzaktan çalışanlar arasında etkili işbirliğini mümkün kılan teknoloji ve araçlar açısından yalnızca “temel” hibrit çalışma yeteneklerine sahip

Esnek tümleşik iletişim çözümleri

Hibrit çalışma artık pek çok kuruluş için bir tercih meselesi değil ve Fransız çalışanların %72’si, daha iyi iletişim ve işbirliği araçlarının, nerede olurlarsa olsunlar görevlerini daha iyi yerine getirmelerine yardımcı olduğunu kabul ediyor

Yöneticiler satın alma seçeneğini BT bütçelerine ve iş ihtiyaçlarına göre seçmelidir

UCaaS, belirli pazar segmentleri (özellikle VSE’ler/KOBİ’ler) için önemli avantajlar ve faydalar sunsa da, tüm kuruluşlar için uygun bir seçenek değildir Bunu başarmak için uzun vadede öncelik verilecek yatırım alanlarını açıkça belirlemeli ve farklı dağıtım seçeneklerinin maliyet etkilerini değerlendirmelidirler Çalışma aynı zamanda Fransız şirketlerinin %88’inin hala şirket içi çözümleri kullandığını, yarısından azının (%37) şirket içi iletişimlerini buluta taşıma olasılığını değerlendirdiğini gösteriyor

Ancak UCaaS her kuruluş için her zaman doğru seçim değildir Metrigy araştırma firması tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şirket içi çözümlerin çalıştırılması UCaaS çözümlerine göre yaklaşık %21 daha ucuz


Hizmet olarak tümleşik iletişim veya UCaaS, salgının iş iletişimleri için buluta geçişi hızlandırmasıyla son yıllarda ivme kazandı Hibrit ve uzaktan çalışmanın etkileri talebin artmasına neden oldu ve işletmelere bu hizmetleri çalışanlarına nerede olurlarsa olsunlar anında sunabilme olanağı sağladı

Şirket içi ve özel bulut tümleşik iletişim çözümlerinin güçlü bir örneği var çünkü bunlar daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha fazla esneklik ve kontrol, iletişim ve iş akışlarını daha iyi entegre etme yeteneği ve daha fazla güvenilirlik sunuyor Metrigy’ye göre artık belirleyici olan faaliyet sektörü; teknoloji şirketleri, sağlık hizmetleri, konaklama, üretim, perakende ve eğitim, tesis içi platformları en çok benimseyen sektörler arasında yer alıyor Kuruluşlar, ihtiyaçlarını en iyi karşılayan bir dağıtım seçeneğini veya seçenek kombinasyonunu seçerek uzun vadeli varlıklar oluşturabilir ve tümleşik iletişim yatırımlarından en iyi şekilde yararlanabilir

Bu veriler, işletmelerin tümleşik iletişim çözümlerine daha fazla yatırım yapması gerektiğini gösteriyor Araştırmaya göre pandemi, Fransız şirketlerinin %28’ini modernizasyon planlarını hızlandırmaya zorladı ancak buna rağmen kuruluşlar hâlâ yeni çalışma ortamlarının benimsenmesini destekleyecek kadar yatırım yapmıyor Bunun nedeni, UCaaS’ye geçişi desteklemek için gerçekleşen satın alma maliyetleri, daha düşük bakım maliyetleri ve bazı durumlarda yeni terminallere ve diğer donanımlara, ayrıca yönetim araçlarına ve personelin eğitimine ilk yatırım ihtiyacıdır Herkese uyan tek bir yaklaşım artık çoğu işletme için geçerli değil ve özel bulut da dahil olmak üzere şirket içi tümleşik iletişim çözümleri, veri güvenliği politikalarına uyumluluk için sıklıkla tercih edilen seçenek olmaya devam ediyorgenel-15

Özellikle şirket içi tümleşik iletişime bakıldığında, Fransız kuruluşlarının %65’i yıllık sözleşmeli bir çözüm satın almayı tercih ederken, %35’i daha fazla esneklik için yıllık sözleşmeli aylık hizmetleri tercih ediyor Şirket içi veya özel bulut iletişim platformu, kişiselleştirilmiş, entegre iletişim çözümlerine ihtiyaç duyan, yüksek düzeyde kontrol ve güvenlik ile esnek boyutlandırmadan yararlanan işletmeler için ideal seçim olacaktır

Herkese uygun tek bir yaklaşım yoktur ve her müşterinin, şirket içi çözümler, hibrit bir çözüme geçiş veya hem genel hem de özel buluta geçiş gibi hangi yolu seçerse seçsin desteğe ihtiyacı vardır

Birleşik iletişim, bir yatırım fırsatı

Kaliteli bir hibrit çalışma ortamı yaratmak için tümleşik iletişimin şirketin modernizasyon planlarının merkezine yerleştirilmesi gerekiyor

Kuruluş genelinde süreçleri optimize etmek için diğer iş uygulamalarıyla karmaşık entegrasyonlara duyulan ihtiyaç da dahil olmak üzere, diğer faktörler de şirket içi ve özel bulut platformlarının kullanımını yönlendirebilir ve saha çalışanları Bu nedenle, aboneliğe dayalı hizmetler de dahil olmak üzere esnek satın alma modelleri sunan tümleşik iletişim sağlayıcıları, modernleşmek isteyen işletmeleri çekmek için en iyi konumdadır