Begripsbepalingen

Begripsbepalingen

You are here:

Begripsbepalingen

Met de begripsbepalingen zijn in de verkeerswetgeving diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk
te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden. Het kennen van deze begrippen is dus erg belangrijk omdat er verschillende weggebruikers zijn.
Naast het zijn van voetganger besturen veel mensen (verschillende) voertuigen. Het kennen van de begripsbepalingen is de basis voor de verkeerskennis.

Verkeer

Verkeer zijn alle weggebruikers.

Weggebruikers

Weggebruikers zijn voetgangers, fietsers, brom- en snorfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een brommobiel, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.
De regels voor wagens gelden ook voor door voetgangers gevormde colonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen.

Begripsbepalingen weggebruikers

Voetgangers

Voetgangers zijn weggebruikers die zich lopend voortbewegen. Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig volgen echter óók de regels voor voetgangers als zij op een voetpad of trottoir rijden, of van het ene naar het andere voetpad of trottoir oversteken. Hetzelfde geldt voor iemand die een fiets, brom- of snorfiets of motorfiets aan de hand meevoert, maar ook voor degene die zich verplaatst met behulp van voorwerpen die geen voertuigen zijn, zoals rolschaatsen, skateboards, skeelers, autopeds enz. Een kind op een kinderfietsje wordt ook als voetganger beschouwd (een kind vanaf 12 jaar kan een bekeuring krijgen).
Onder verkeer verstaan we alle weggebruikers, zoals bestuurders en voetgangers.

RuudBrocken