Blogarchief

Autowegen

Autowegen

Aan het begin van autowegen is bord G3 geplaatst. De doorgaande rijbaan van een autoweg is door bord B1 aangewezen als voorrangsweg.

Aan het einde van een autoweg is bord G4 geplaatst. De meeste autowegen worden aangeduid als N-wegen.

Het gebruik van de autoweg is slechts toegestaan voor bestuurders van motorvoertuigen waarmee met een snelheid van tenminste 50 km per uur mag en kan worden gereden.

Een autoweg heeft meestal gelijkvloerse kruispunten en vaak geen gescheiden rijbanen. Houd daarom ook rekening met tegenliggers als u op deze enkelbaans wegen wilt inhalen en let op het dwarsverkeer. Langs een autoweg zijn dikwijls vluchthavens aangebracht en brede autowegen hebben soms een vluchtstrook.

Invoegen

Een autoweg heeft doorgaans een korte (doodlopende) invoegstrook en meestal ontbreekt een vluchtstrook. Nader dan ook met aangepaste snelheid het begin van de invoegstrook en kijk naar de naderende bestuurders. Is invoegen niet mogelijk bijvoorbeeld tijdens grote verkeersdrukte, stop dan aan het begin van de korte invoegstrook en wacht daar op een veilige invoeggelegenheid. Invoegen is een bijzondere manoeuvre. U moet het overige verkeer voor laten gaan.

Autowegen zijn veelal voorrangswegen. Daarom zult u bij gelijkvloerse kruispunten bord B6 aantreffen.

Op enkelbaans autowegen moet u ook goed opletten op tegemoetkomende inhalende bestuurders die op uw weghelft rijden. Ze zijn hun inhaalmanoeuvre waarschijnlijk al begonnen op een moment dat u de invoegstrook naderde of aan het begin er op stilstond.

Naderen er van nabij geen bestuurders op de doorgaande rijbaan, gebruik dan voldoende lengte van de korte invoegstrook om uw snelheid zoveel mogelijk aan te passen. Kijk ook regelmatig in de binnenspiegel en linker buitenspiegel om de afstand, soort motorvoertuig en hun naderingssnelheid vast te kunnen stellen. Niet achterom kijken, u kunt dan de controle over de besturing en het zicht op eventuele voertuigen voor u verliezen. Wees ook bedacht op haastige bestuurders die achter u al eerder met invoegen zijn begonnen en plotseling vanuit uw ‘dode hoek‘ te voorschijn komen.

Autospiegels

Kijk voordat u invoegt nog eens in de binnenspiegel en linker buitenspiegel en links opzij (dode hoek). Kunt u veilig invoegen, dan moet u vlak voor dat u invoegt links richting aangeven. Ga dan in een vloeiende beweging over op de doorgaande rijbaan. Meteen na het invoegen zet u de richtingaanwijzer af en moet u nog eens controleren of uw snelheid wel voldoende is aangepast. Het in één beweging doorgaan vanaf de invoegstrook naar een andere rijstrook dan de meest rechtse, is niet aan te bevelen i.v.m. de (grote) dode hoek.

Autospiegels dode hoek

Wanneer u een invoegmogelijkheid verkeerd heeft beoordeeld en u kunt aan het einde van de korte invoegstrook niet veilig invoegen, dan moet u stoppen en daar wachten op een zeer ruime invoegmogelijkheid. Benut daarna het eventuele resterende gedeelte van de korte invoegstrook om snelheid te maken en blijf op de doorgaande rijbaan uw snelheid verhogen tot u een aangepaste snelheid hebt.

Als u vanaf een parkeergelegenheid of vluchthaven wilt invoegen op de doorgaande rijbaan, dan moet u hetzelfde handelen als op een korte invoegstrook.

Plaats op de weg

Op autowegen moet u ook, zoals op andere wegen, rechts rijden. Is de doorgaande rijbaan verdeeld in meerdere rijstroken in een richting dan moet u ook zoveel mogelijk op de meest rechts gelegen rijstrook rijden. Alleen tijdens verkeersdrukte, als in files naast elkaar rijden ter plaatse aanvaardbaar is, tijdens het inhalen en het naar links voorsorteren, mag u de linker rijstrook gebruiken. De vlucht haven of vluchtstrook mag u uitsluitend gebruiken in geval van noodzaak.

Snelheid autowegen

Op autowegen is voor u geen minimumsnelheid van kracht, maar u mag niet onnodig langzamer rijden dan het overige verkeer ter plaatse, zodat u hen daarmee hindert of de veiligheid in gevaar brengt.

U moet dus uw snelheid zoveel mogelijk aan het andere verkeer aanpassen, natuurlijk met inacht neming van de maximumsnelheid ter plaatse.

Op autowegen -buiten de bebouwde kom- gelden de volgende maximumsnelheden: – voor motorvoertuigen geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur;

 • voor motorvoertuigen met aanhangwagen, kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto’s en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur;
 • voor T100-bussen, 100 km per uur;
 • en ook voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen. Die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 90 km per uur.

Deze maximumsnelheid blijft voor deze groep weggebruikers ook van kracht als verkeerstekens een hogere maximumsnelheid aangeven dan hun vastgestelde maximumsnelheid.

Met verkeersborden of elektronische signaleringsborden kan een lagere maximumsnelheid worden aangegeven. Op autowegen kan ook met borden een adviessnelheid worden aangegeven.

Vluchthaven

Vluchthaven Autowegen

Autowegen zijn meestal voorzien van vluchthavens. Deze havens worden meestal aangegeven door het blauwe vluchthavenbordje. U mag uitsluitend in geval van noodzaak gebruik maken van deze havens. Bijvoorbeeld technische storing, hulpverlening en/of getuige bij een ongeval. Maar ook bij bijzonder slechte weersomstandigheden, ziekte of onwel worden van inzittenden, sanitaire stop voor ouderen en kinderen, noodzakelijke controle van de lading en een tekort aan brandstof.

Omdat vluchthavens niet zo lang zijn moet u voor het gebruik hiervan reeds op de rijbaan uw snelheid minderen. Om zodoende met veilige snelheid de vluchthaven te kunnen oprijden. Laat dit tijdig zien aan de achteropkomende bestuurders door rechts richting aan te geven (eventueel ook met remsignalen). Plaats uw voertuig uiterst rechts op de vluchthaven en blijf zelf ook zoveel mogelijk rechts naast de auto.

Op de vluchthaven moet u bij motorvoertuigen op meer dan twee wielen en aanhangwagens de gevarendriehoek plaatsen. Als het voertuig een obstakel vormt dat door naderende bestuurders en niet tijdig kan worden opgemerkt. De gevarendriehoek moet goed zichtbaar rechts op de weg worden geplaatst op een afstand van ongeveer 30 m van het stilstaande voertuig. In de richting van het verkeer waarvoor het voertuig gevaar op kan leveren. De verplichting tot het plaatsen van een gevarendriehoek vervalt als de waarschuwingsknipperlichten worden gebruikt. Maar vindt u onder gegeven omstandigheden het veiliger om de gevarendriehoek ook te plaatsen, dan mag u dat doen.

Vluchtstrook

Als u weer aan het rijdende verkeer wilt deelnemen moet u goed opletten. U kunt niet zoals op een vluchtstrook snelheid maken. U zal dus moeten wachten totdat de rijbaan voldoende vrij is. Op enkelbaans autowegen moet u ook goed opletten op tegemoetkomende inhalende bestuurders die op uw weghelft rijden. Ze zijn hun inhaalmanoeuvre waarschijnlijk al begonnen op een moment dat u nog stil stond op de vluchthaven. Kunt u veilig invoegen, dan moet u vlak voor dat u invoegt links richting aangeven. Ga dan in een vloeiende beweging over op de doorgaande rijbaan. Meteen na het invoegen zet u de richtingaanwijzer af en moet u nog eens controleren of uw snelheid wel voldoende is aangepast.

Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen langs autowegen worden met bord E4 aangeduid. Omdat deze parkeerplaatsen meestal niet zijn voorzien van invoeg- en uitrijstroken moet u dezelfde handelingen verrichten als bij vluchthavens.

Uitrijstrook rechts

Wilt u rechtsaf de doorgaande rijbaan van een autoweg verlaten dan moet u gebruik maken van de rechter uitrijstrook. Zorg dat u tijdig rechts rijdt. Elke afrit wordt met bewegwijzeringsborden aangegeven. Het eerste bord geeft aan dat over 900 m een (gelijkvloers)kruispunt volgt en geeft ook enige plaatsnamen in de rechtdoorgaande richting aan.

Het eerste bewegwijzerings bord staat op 900 m afstand van de afrit.

Bij het tweede bord staat op 600 m afstand van de afrit en geeft een plaatsnaam in de linksaf richting aan.

Het derde bord staat op 300 m afstand van de afrit en geeft een plaatsnaam in de rechtsaf richting aan. Dat is ongeveer de plaats waar u met behulp van de spiegels nog eens extra let op achteropkomende bestuurders en rechts richting aangeeft.

Minder geen snelheid op de doorgaande rijbaan als dat niet nodig is. Bij het vierde en tevens laatste bord rijdt u het begin van de (korte) uitrijstrook op.

Pas op de uitrijstrook mindert u snelheid door gas terug te nemen en/of af te remmen. Op autowegen moet u bedacht zijn op korte uitrijstroken en dat aan het einde hiervan een scherpe bocht naar rechts volgt. Na het uitrijden zet u de richtingaanwijzer af.

Uitrijstrook links

Wilt u linksaf de doorgaande rijbaan van een autoweg verlaten, dan moet u gebruik maken van de linker uitrijstrook. Als de doorgaande rijbaan verdeeld is in meerdere rijstroken in één richting dan moet u tijdig op de linker rijstrook gaan rijden. Let van tevoren goed op achteropkomende bestuurders. Is de uitrijstrook kort en/of willen meerdere bestuurders links afslaan, dan bent u soms genoodzaakt reeds op de doorgaande rijbaan snelheid te minderen. Geef daarom eerst remsignalen voordat u definitief afremt.

Op gelijkvloerse kruispunten moet u voor links afslaan misschien stoppen om het rechtdoorgaande verkeer op dezelfde weg voor te laten gaan

Motor Rijexamen

Motor RIJEXAMEN

Het motor praktijkexamen verkeersdeelneming duurt 55 minuten. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent (ongeveer 15 minuten). Dat geeft rust, zo vlak voor je examen. Ga zitten tot je examinator je roept. Het examen verloopt zo:

Je maakt eerst kennis met de examinator. Die legt uit hoe je examen verloopt.

motor praktijkexamen

 

Je examinator controleert je identiteitsbewijs. Ook kijkt hij of je bent geslaagd voor het motortheorie-examen in het afgelopen anderhalf jaar of dat je een geldig rijbewijs voor de lichte motor of motor-automaat bij je hebt.

Vervolgens doe je op het parkeerterrein een ogentest. Daarbij moet je het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.

Daarna stelt je examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de banden of de remmen. Indien je je goed voorbereid hebt met de theorieopleiding dan zal je dit geen problemen geven

Hierna begint de rit van zo’n 35 minuten. De examinator rijdt in zijn eigen auto achter je aan. 
Naast de examinator zit je rijinstructeur. Die geeft je onderweg de aanwijzingen en opdrachten via het ontvangertje in je helm.

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

 • kijkgedrag
 • je plaats op de weg
 • of je de verkeersregels goed toepast
 • of je ook in het verkeer de motor beheerst

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent.

Maximum snelheid

Maximum SNELHEID

De Maximum Snelheid in het verkeer is een belangrijke factor

Snelheid is misschien wel de belangrijkste factor in het verkeer. En juist die factor hebt u zelf in de hand. Als bestuurder bepaalt u hoe hard er gereden wordt. Uiteraard is de snelheid waar de andere bestuurders mee rijden ook van invloed. Misschien moeten we wel zeggen dat de snelheid ongevalsoorzaak nummer 1 is. In diverse situaties wordt er te snel gereden en wordt ook de naderingssnelheid van anderen onderschat. Een goed voorbeeld daarvan is een botsing op een kruispunt tussen een motorfiets en een auto. Dit is de grootste oorzaak van motorongevallen. Natuurlijk hangt dit in grote mate samen met het verkeersinzicht en het rijgedrag van de betrokkenen. Een agressief rijgedrag leidt veelal tot problemen, terwijl een defensief rijgedrag veel veiliger is. De snelheid is veelal lager en u hebt meer tijd om te reageren als anderen een fout maken of zich asociaal gedragen.

Het regelen van de snelheid

bord 120 km/uur

Bestuurders moeten in staat zijn hun voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover zij de weg kunnen overzien en waarover deze vrij is. Waarover u de weg kunt overzien betekent: dat de snelheid moet zijn aangepast aan onoverzichtelijke bochten, hellingen, bomen en andere begroeiingen en geparkeerde voertuigen. Waarover de weg vrij is betekent: de afstand tussen u en de dichtstbijzijnde voorligger. Dat betekent dat met welke snelheid u ook rijdt, u binnen een veilige afstand moet kunnen stoppen.

 

Bij het veilig tot stilstand brengen van een voertuig zijn drie factoren van belang. Dat zijn de snelheid, de weg afgelegd tijdens de reactietijd en de remvertraging. De remweg en de reactieweg vormen samen de stopafstand.

Remweg

De remweg is de afstand die u nodig heeft om tot stilstand te komen, gemeten vanaf het eerste moment dat u bent begonnen te remmen. De remweg hangt af van twee factoren: uw snelheid en de gemiddelde remvertraging die u haalt. Met vertraging bedoelen we het aantal km per uur dat uw snelheid elke seconde minder wordt. Rijdt u aan het begin van een remmanoeuvre bijvoorbeeld 100 km per uur en rijdt u een seconde later nog maar 90 km per uur dan is uw vertraging 10 km per uur per seconde.

Als u het leuk vindt kunt u de hierna volgende rekenvoorbeelden volgen.

De sommen zijn echter géén examenstof. Voor de berekeningen wordt de snelheid uitgedrukt in m/s.

Eén kilometer is 1.000 meter. Eén uur is 60 minuten. Eén minuut is 60 seconden. Eén uur is dus (60 x 60 is) 3.600 seconden. Eén km per uur is dus 1.000 m per 3.600 seconden. Eén km per uur is dus 1:3,6 m/s. Om van km per uur (km per uur) naar m/s te komen moet u de snelheid delen door 3,6. Voorbeelden: 18 km per uur is 5 m/s, 36 km per uur is 10 m/s, 72 km per uur is 20 m/s, 108 km per uur is 30 m/s.

Een remvertraging van 36 km per uur per seconde kunt u dus ook schrijven als (36 : 3,6 is) 10 m/s per seconde. We schrijven dat op als m/s2. Hier staat niets anders dan ‘meters per seconde per seconde‘.

Nu kunt u de remweg uitrekenen: u moet onthouden: remweg = V2 : (2 x a).

Hier staat niets anders dan dat uw remweg het kwadraat van uw snelheid is, gedeeld door twee maal uw remvertraging.

‘Kwadraat‘ betekent: iets maal zichzelf. Twee kwadraat betekent: 2 x 2.

We geven meteen een voorbeeld. U rijdt 36 km per uur op een schoon en droog wegdek en moet gaan remmen. U haalt daarbij een remvertraging van 10 m/s2. Vraag: wat is uw remweg? Daartoe rekent u de snelheid eerst om van km per uur naar m/s: 36 km per uur is (36 / 3,6 is) 10 m/s.

Nu kunt u de remweg berekenen:

Remweg = 10 x 10 : 2 x 10 = 5 m.

Nog een voorbeeld. U rijdt 108 km per uur en uw remvertraging op een nat en niet zo schoon wegdek is maar 4,5 m/s2.

Snelheid = 108 km per uur : 3,6 = 30 m/s Remweg = 30 x 30 : 2 x 4,5 = 900 : 9 = 100 m.

Wat u zich moet realiseren is dat uw remweg toeneemt met het kwadraat van uw snelheid: als u twee maal zo hard gaat rijden wordt uw remweg (2 x 2 is) vier maal zo lang. Gaat u in plaats van 30 km per uur een snelheid rijden van 90 km per uur (dat is drie maal zo hard) dan wordt uw remweg (3 x 3 is) negen maal zo lang.

Reactieweg

Om te zien of u een obstakel door te remmen al dan niet gaat raken, bent u er nog niet. Op het moment dat u een obstakel ziet, begint u niet meteen te remmen. Eerst schrikt u, dan bedenkt u of u iets moet doen en zo ja, wat. Dan begint u pas te remmen. In die schrik- en bedenktijd (ook wel reactietijd genoemd) rijdt u wel door met uw beginsnelheid. Laten we eens aannemen dat u een reactietijd van één seconde nodig heeft om te bedenken dat u moet gaan remmen en dat uw beginsnelheid 108 km per uur is. In die seconde legt u dan 108 : 3,6 is 30 m af. Uw reactieweg is dus 30 m.

Stopafstand

Om het effect van de reactietijd mee te nemen in de afstand die u nodig heeft om tot stilstand te komen, hanteren we dus het begrip ‘stopafstand’. De stopafstand is de reactieweg + remweg.

We nemen het tweede voorbeeld van de remweg hiervoor en bepalen de stopafstand. Snelheid 108 km per uur; reactietijd 1 seconde; remvertraging 4,5 m/s2. Uw stopafstand is dan (reactieweg + remweg) 30 m + 100 m = 130 m.

Remweg autoweg

Voor een veilige stopafstand is het afstandhouden van belang. Goede hulpmiddelen zijn daarbij de 2-secondenregel en de methode van de helft van de gereden snelheid + 10%. Bijvoorbeeld bij 80 km per uur 44 m (40 + 4).

Wisselende omstandigheden

Om de snelheid veilig te kunnen regelen moet u ook rekening houden met:

 • de soort weg, zoals een erf, woonstraat, winkelstraat, landweg, autoweg of autosnelweg;
 • de conditie van het wegdek, denk aan zand, grind, losliggende stenen, gaten, sporen, wildroosters, bladeren, klinkers, kasseien, beton, ZOAB asfalt, drempels,

spoorvorming of andere oneffenheden;

 • de weersomstandigheden, bijvoorbeeld regen, wind, hagel en vorst;
 • plaatsen, zoals lange bruggen en dammen, waar door bord J31 gewaarschuwd wordt voor zijwind;
 • het zicht, denk aan sneeuwval, rookontwikkeling en mist;
 • de dichtheid van het verkeer, zoals de afstand die bestuurders onderling aanhouden, verkeersdrukte, fietsers, snorfietsers, bromfietsers en de aanwezigheid van voetgangers en kinderen;
 • de toestand van uw voertuig, bijvoorbeeld banden, remmen, vering en schokdemping;
 • de lading in of op uw voertuig, met name de hoogte, lengte en breedte en stabiliteit; – het slepen van een (defect) voertuig.

In sommige gevallen en bij weeromstandigheden die het zicht of de remweg kunnen beïnvloeden is het dus verstandig om wat meer afstand te houden dan 2 seconden.

U moet in staat zijn uw snelheid te minderen of te stoppen wanneer dat nodig is, vooral bij mist of andere weersomstandigheden die het zicht belemmeren. Als u uw snelheid gaat minderen of gaat stoppen, moet u dit tijdig en duidelijk kenbaar maken met de remlichten. In gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld bij files, mag u daarbij ook de waarschuwingsknipperlichten gebruiken. U mag niet onnodig langzamer rijden dan het overige verkeer ter plaatse wanneer u het daarmee hindert of de veiligheid in gevaar brengt.

Wielspin

Bij wielspin blijven de aangedreven wielen doordraaien zonder dat de auto overeenkomstig vooruitrijdt. Dat komt doordat de omtrek van de band meer afstand aflegt dan dat de auto zich daadwerkelijk verplaatst.

Factoren die invloed hebben op wielspin:

– het wrijvingscoëfficiënt tussen band en wegdek; – het vermogen (koppel) naar de wielen.

U kunt wielspin voorkomen of de kans daarop verminderen door:

 • een juiste bandenspanning;
 • een goede en de juiste soort banden;
 • een goede belading;
 • een juiste dosering van het gas.

Aquaplaning

Nederland is een echt regenland waardoor het wegdek vaak nat is en blijft. Het gebruik van ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) heeft het voordeel dat regenwater snel wordt afgevoerd. Ook goede banden met een juiste profieldiepte kunnen het water redelijk snel afvoeren, ook bij hogere snelheden.

Om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te houden, is het van groot belang dat water op het wegdek zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Want bij rijden op een nat wegdek wordt het zicht beperkt door opspattend water. Ook zijn de strepen op het wegdek slechter zichtbaar door het water en het spiegelende wegdek.

Bij aquaplaning gaat het contact met het wegdek verloren als gevolg van de aanwezigheid van een waterfilm tussen de band en het wegdek. Aquaplaning kan leiden tot volledig controleverlies over de auto. Sturen, remmen en gas geven hebben geen enkel effect meer. De auto volgt zijn eigen koers. Pas als de band weer contact heeft met het wegdek kan de bestuurder de auto weer onder controle krijgen.

Regen en het opspattende water van uw voorliggers kunnen er voor zorgen dat u weinig zicht hebt. Ook hier kan vrij snel aquaplaning optreden. Pas uw snelheid daarop aan.

Rijden door plassen is bijzonder gevaarlijk omdat dat aquaplaning kan veroorzaken. Het staat vast dat regenval en water op het wegdek samengaan met een verhoging van het aantal ongevallen. Kennelijk houdt de weggebruiker onvoldoende rekening met deze omstandigheden.

Markeringen op de weg blijven beter zichtbaar naarmate zij een grotere dikte hebben.

Een dikke markering steekt namelijk eerder door de waterfilm op het wegdek heen. Maar achter ‘dikke’ markeringen kan water blijven staan, waardoor het gevaar van aquaplaning kan ontstaan. Er moeten voorzieningen worden getroffen voor de afwatering. Dat kan door op regelmatige afstanden (bijvoorbeeld 1 m) de markering over ongeveer 3 à 5 cm te onderbreken.

Invloeden

De volgende factoren zijn van invloed op aquaplaning:

 • de aard, gesteldheid en ruwheid van het wegdek;
 • de dikte van de waterfilm op het wegdek;
 • eigenschappen en profieldiepte van de band (minimaal 1,6 mm);
 • de bewegingen van de band ten opzichte van het wegdek;
 • de rijsnelheid;

Het beste kunt u aquaplaning voorkomen door in die gevallen tijdig uw snelheid aan te passen en de auto te voorzien van goede banden. Overkomt u het toch? Laat dan het gas los, trap de koppeling in, blijf rechtuit sturen en rem niet. Zo is de kans het grootst dat uw auto weer snel contact maakt met het wegdek en u de auto weer onder controle hebt.

Spoorvorming

Spoorvorming ontstaat doordat vooral zware voertuigen op dezelfde rijstrook rijden. Vrachtauto’s rijden doorgaans rechts en zijn zwaar. Als de temperatuur buiten hoog is, smelt het asfalt min of meer en wordt het door die zware vrachtauto’s opzij geduwd met als gevolg spoorvorming.

Spoorvorming op de weg kan bij regenval leiden tot plassen waarin al gauw een waterhoogte van één of meer millimeters ontstaat. Daardoor verhoogt spoorvorming de kans op contactverlies van de band met de weg met als mogelijk gevolg aquaplaning.

Er worden wel groeven dwars over de weg gefreesd van 4 á 5 mm breed en diep, waardoor het regenwater naar de berm afgevoerd kan worden. Ook worden dergelijke gootjes wel eens in de lengte-richting van de weg aangebracht om het wegdek ruwer te maken. Deze langsgroeven hebben echter het nadeel dat motorrijders er hinder van ondervinden.

Aanpassen bij weersomstandigheden

Snelheidsvermindering is de beste aanpassing bij een nat wegdek. Remmen vergroot echter de kans op contactverlies met de weg, zodat een snelheidsvermindering voorzichtig moet worden uitgevoerd.

Ook de eigenschappen van een band hebben invloed op het contact met het wegdek. Het bandenprofiel is vooral van belang voor een goede afwatering. Veel diepe en goed gespreide profielgroeven zijn nodig voor een goede afwatering. De afwateringscapaciteit van een band verslechtert echter sterk als de profieldiepte minder is dan 2 mm.

Na een langdurige periode van droogte en mooi weer ontstaat bij beginnende regen een dunne en gladde laag op het wegdek waardoor (vooral bij hoge snelheden) gemakkelijk het contact met de weg verloren kan gaan.

Sporen in het wegdek zijn gevaarlijk omdat het ‘in rechte lijn‘ rijden ernstig wordt beïnvloed. Als tijdens nat weer in deze sporen water staat, treedt er -bij een bepaalde snelheid- aquaplaning op. Dat is een gevaarlijk verschijnsel. De banden hebben, zoals bij ijzel, dan geen contact meer met het wegdek. Tussen de band en het wegdek bevindt zich dan een dunne ‘harde‘ waterlaag.

Maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

Het begin van de bebouwde kom wordt door bord H1 met de plaatsnaam aangegeven. Onder de plaatsnaam kan de gemeentenaam zijn vermeld. Voor motorvoertuigen geldt binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 50 km per uur. En landbouw- en bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid 25 km per uur. Voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen uitgerust met een motor, 30 km per uur op een fiets-/bromfietspad en 45 km per uur op de rijbaan, voor snorfietsen 25 km per uur en voor brommobielen 45 km per uur. Gehandicaptenvoertuigen die gebruik maken van het trottoir of voetpad mogen maximaal 6 km per uur rijden, zij moeten zich aanpassen aan de voetgangers.

De wegbeheerder heeft de mogelijkheid om binnen de bebouwde kom een afwijkende (hoger of lager) maximumsnelheid vast te stellen. Dat wordt kenbaar gemaakt door middel van verkeersborden of elektronische signaleringsborden:

 • door bord A1 aangeduide wegen of zones kan een maximumsnelheid van 30 km per uur, of 70 km per uur worden aangegeven;
 • op de door bord G5 aangeduide erven mogen bestuurders niet sneller rijden dan 15 km per uur.

U mag in de gehele zone binnen de bebouwde kom niet sneller rijden dan 30 km per uur.

Maximumsnelheid buiten de bebouwde kom

Het einde van de bebouwde kom wordt door bord H2 aangegeven. Voor motorvoertuigen gelden buiten de bebouwde kom de volgende maximumsnelheden:

 • autosnelwegen: 130 km per uur;
 • op autowegen: 100 km per uur;
 • en op andere wegen: 80 km per uur;
 • voor motorvoertuigen met aanhangwagen, vrachtauto‘s, autobussen en kampeer-auto’s van de categorie bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg geldt op alle wegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 80 km per uur. Deze maximumsnelheid blijft voor deze groep weggebruikers ook van kracht als verkeerstekens een hogere maximumsnelheid aangeven dan hun vastgestelde maximumsnelheid;
 • een T100-bus mag op een autoweg en autosnelweg 100 km per uur;
 • voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, op auto(snelwegen) 90 km per uur.

Aanvulling maximum snelheid buiten de bebouwde kom

Voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid geldt een maximumsnelheid van 25 km per uur. Bij bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen uitgerust met een motor is dat 40 km per uur op een fiets-/bromfietspad en 45 km per uur op de rijbaan. Voor snorfietsen geldt 25 km per uur en voor brommobielen 45 km per uur. Gehandicaptenvoertuigen die gebruik maken van het trottoir of voetpad mogen maximaal 6 km per uur rijden, zij moeten zich aanpassen aan de voetgangers.

Ook buiten de bebouwde kom heeft de wegbeheerder de mogelijkheid met verkeersborden of elektronische signaleringsborden een afwijkende maximumsnelheid vast te stellen. Een lagere maximumsnelheid betekent dat u meestal meer ingewikkelde en/of gevaarlijke situaties kunt verwachten zoals: wegreconstructies, onoverzichtelijke bochten en hellingen, gevaarlijke kruispunten en rotondes.

Let op, als binnen of buiten de bebouwde kom bord A2 (einde maximumsnelheid), of bord F8 (einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden) of bord F9 (einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden) is geplaatst, dan geldt ter plaatse weer de normale maximumsnelheid. Dat geldt ook als na een verharde zijweg of na een verhard kruispunt de afwijkende maximumsnelheid niet wordt herhaald

De maximumsnelheden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, gelden slechts als er niet op grond van andere regels een lagere maximumsnelheid van kracht is. Als er op zowel de rijstrooklichten als de F9 verkeersborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.

60 km per uur zone

In het kader van ‘duurzaam veilig‘ brengt de wegbeheerder op plaatsen direct buiten de bebouwde kom, daar waar dit noodzakelijk is, 60 km per uur zones aan.

Overtreding maximumsnelheid

Bestuurders die de toegestane maximumsnelheid met meer dan 50 km per uur overschrijden, lopen het risico dat zij ook hun rijbewijs en/of auto meteen bij de politie moeten inleveren.

Herkenbaarheid van wegtypen

Buiten de bebouwde kom gelden verschillende maximumsnelheden. Op autosnelwegen is de maximumsnelheid 130 km per uur, maar op sommige gedeelten 100 of 120 km per uur. En maximaal 100 km/uur op autowegen. Op overige wegen is de maximumsnelheid 80 km per uur, maar ook steeds vaker 60 km per uur. Deze onduidelijkheid is niet goed voor de verkeersveiligheid en daarom wordt hier iets aan gedaan. In de toekomst kunt u aan de belijning van een weg zien hoe snel u mag rijden.

Wegbeheerders hebben met elkaar afgesproken drie typen wegen bij de eerstvolgende grote onderhoudsbeurt een nieuwe inrichting te geven. Uit die inrichting kunt u de maximumsnelheid op die weg herkennen. U zult deze inrichting van wegen dus steeds meer tegenkomen. Let er wel op dat het nog jaren zal gaan duren voordat dit overal is aangepast. De maximumsnelheid zal daarom gewoon door borden worden aangegeven.

Stroomwegen

In plaats van een enkele asstreep vindt u hier een dubbele, met groen gevulde asstreep. Zoals u heeft kunnen lezen kunt u aan de middenstreep zien of u mag inhalen of niet. Is de asstreep aan uw kant onderbroken, dan mag u inhalen; is hij doorgetrokken, dan niet.

Dubbele asstreep met groene vulling: (autoweg) maximaal 100 km per uur.

Gebiedsontsluitingswegen

Ook hier vindt u een dubbele asstreep in plaats van een enkele. Deze is aangebracht om weggebruikers extra alert te maken op het gevaar van inhalen. U vindt op dit soort wegen ook wel eens een middenberm. Daarnaast heeft dit type weg onderbroken kantstrepen die aangeven dat er weggebruikers kunnen oversteken, de weg kunnen oprijden of vaart kunnen minderen om af te slaan. In landelijk gebied kunt u hier langzaam rijdend landbouwverkeer tegenkomen.

Erftoegangswegen

De asstreep verdwijnt op deze wegen omdat snelle en langzame verkeersdeelnemers hier samen gebruik moeten maken van dezelfde weg. Er liggen huizen aan en er komen uitritten op uit. Hierdoor kunnen grote snelheidsverschillen tussen weggebruikers voorkomen, bijvoorbeeld als u met uw auto langs fietsers of wandelaars rijdt of als een auto vóór u afremt om een uitrit in te rijden. Het weghalen van de asstreep zorgt ervoor dat iedereen voorzichtiger is en minder hard rijdt. Gedrag dat goed bij het karakter van de weg past!

Suggestiestrook

Bij erftoegangswegen met onderbroken strepen aan de kant ontstaat tussen de onderbroken streep en de berm wat men wel noemt een ‘suggestiestrook‘. Deze is meestal rond de 90 cm breed. De wegbeheerder brengt hier ook wel eens rood asfalt aan. De suggestiestrook heeft geen enkele wettelijke status en u mag hem dus gebruiken. U moet u natuurlijk wel aan de hoofdregels houden: voetgangers, fietsers en bromfietsers daar niet in gevaar brengen of hinderen!

Adviessnelheid

Met bord A4 wordt een adviessnelheid aangegeven. De wegbeheerder heeft ter plaatse een goede reden om een adviessnelheid in te stellen. Het is natuurlijk niet alleen verstandig maar ook veiliger om dit advies op te volgen. Maar toch moet u er rekening mee houden dat bestuurders die ter plaatse bekend zijn, hier sneller zullen rijden. Let u er wel op dat dit een advies is dat geldt bij normale (weers)omstandigheden. Rijdt u bijvoorbeeld met een extra zwaar beladen auto of wordt daarmee een aanhangwagen voortbewogen dan vraagt het advies extra aandacht.

Uitzonderingen voorrangsvoertuigen

Natuurlijk gelden de verschillende maximumsnelheden niet voor bestuurders van ambulances, motorvoertuigen van politie of brandweer en andere officieel aangewezen hulpverleningsdiensten als zij gebruikmaken van de voorgeschreven optische en geluidssignalen (blauw zwaai- flits- of knipperlicht en een twee- of drietonige hoorn).

 

Gevaarherkenning

En Gevaarherkenning

Wat is gevaarherkenning

Gevaarherkenning is de kunst van het vergaren van alle details om uzelf te kunnen instellen op wat er kan gaan gebeuren. Een goede bestuurder zoekt oplossingen door van te voren een beeld te vormen van wat hij of zij denkt dat kán gaan gebeuren. De rij-instructeur zal u tijdens de rijlessen gevaarherkenning aanleren. Nadat u het rijbewijs heeft gehaald zult u, door ervaring, gevaarherkenning beter ontwikkelen.

Gevaarherkenning

Het vergaren van de details kunt u met alle zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen en proeven). Iedereen heeft een gezichtsveld van ongeveer 180 tot 190 graden. Hierdoor kunt u recht vooruit scherp zien. Daarna wordt de scherpte van wat u ziet aan beide zijden steeds minder. Door uw hoofd van links naar rechts en van boven naar beneden te bewegen kunt u de scherpte van uw gezichtsveld steeds aanpassen

U kunt deze bewegingen ook met uw ogen maken. Door uw hoofd en ogen constant op de juiste plek te plaatsen en te bedenken wat er mogelijk kan gaan gebeuren, kunt u het gevaar vroegtijdig herkennen. Alleen dan is het mogelijk om op tijd te beslissen en hiernaar te handelen om ongelukken te voorkomen.

Met behulp van de vijf taakprocessen kunt u gevaarherkenning beter ontwikkelen.

Stel uzelf constant de volgende vragen en voer deze dan uit:

 1. neem waar:

  • wat zie ik?
  • wat hoor ik?
  • wat ruik ik?
  • wat voel ik?
  • wat proef ik?
 2. voorspel:

  • wat gaat die andere verkeersdeelnemer doen?   – welke keuzes heb ik zelf om dit op te lossen?
 3. evalueer:

  (stel de waarde van uw mogelijke keuze vast)

  • wat voor invloed heeft mijn keuze op de verkeersveiligheid?
  • wat voor invloed heeft mijn keuze op de mobiliteit/bereikbaarheid?
  • welke invloed heeft mijn keuze op de doorstroming?  
  • en wat voor invloed heeft mijn keuze op het milieu?
 4. beslis:

  • ik neem een weloverwogen beslissing waar ik helemaal achter sta.
 5. handel:

  • ik voer mijn genomen beslissing uit.

Als bestuurder heeft u de verkeerstaak om de juiste gedragskeuze te maken. En natuurlijk kunt u de beste keuze maken als u vroegtijdig de mogelijke gevaren herkent en erkent. Er zijn vele mogelijkheden bij gevaarherkenning maar het CBR heeft de antwoordmogelijkheden beperkt tot het volgende:

 1. Dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen.
 2. Gas loslaten. Extra attentie en voorbereid zijn op een andere
 3. Dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid.

Hoe doet u dat?

 • Kijk minimaal 200 m vooruit. Fixeer uw blik niet, kijk (om de 5 tot 8 seconden) in uw binnen- en buitenspiegel(s).
 • Beweeg uw ogen en hoofd naar de weg die voor u ligt. Voorkom dat u gaat staren naar één punt. Kijk afwisselend ver weg en vervolgens vlak voor uw auto.
 • Zorg ervoor dat u altijd een uitwijkmogelijkheid heeft.
 • Vermijd ‘dode hoeken’ door uw achteruitkijkspiegel en buitenspiegel(s) zodanig af te stellen dat u het achterop komend verkeer tijdig en duidelijk kunt zien.
 • Heb voortdurend aandacht voor andere verkeersdeelnemers.
 • Zorg dat u niet alleen de wettelijke betekenis van de borden kent maar ook de verkeersinzichtelijke.

Gevaren

Gevaren kunnen worden veroorzaakt door:

 • uw gemoedstoestand, uw kennis van de regels, uw rij-ervaring, het niet uitgerust deelnemen aan het verkeer en het gebruik van alcohol;
 • de weg en de omgeving, zoals de soort en de toestand van het wegdek, complexe omgevingen en risicovolle gebieden zoals scholen en winkelcentra;
 • het tijdstip waarop u gaat rijden, maandagochtend ten opzichte van zondagmorgen;
 • het weer, met sneeuw, regen of mist;
 • de seizoenen, bij een laagstaande zon en bladeren op het wegdek;
 • andere weggebruikers, door hun gemoedstoestand, hun regelkennis en hun rij- ervaring.

Verkeerstekens op de weg

Verkeerstekens op de WEG

Verkeerstekens op de weg zijn van belang voor iedere weggebruiker. Hieronder een opsomming van de tekens die u tegen kan komen.

Doorgetrokken streep

Een streep zonder onderbrekingen is pas een ‘doorgetrokken streep‘ als hij minstens 20 m lang is. We onderscheiden twee groepen doorgetrokken strepen: kantstrepen en strepen voor het scheiden van rijstroken. Een kantstreep bevindt zich langs de rand van de rijbaanverharding.

Een doorgetrokken streep tussen rijstroken op rijbanen of paden met verkeer in beide richtingen betekent dat u die streep niet naar links mag overschrijden en dat u zich niet links van die streep mag bevinden. Dat mag wel als aan de rechterzijde van de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht. Als de streep zich bevindt tussen rijstroken of op paden voor verkeer in één richting, mag u die streep niet naar links of naar rechts overschrijden. Ook in dit geval mag dat wél als tussen u en de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht.

Bijzondere gevallen

De doorgetrokken streep tussen een vluchthaven of vluchtstrook op een auto(snel) weg en de rechter rijstrook is geen ‘doorgetrokken streep‘ in de zin van het hiervoor behandelde. De streep vormt immers geen scheiding tussen twee rijstroken (een vluchtstrook of vluchthaven is geen rijstrook) en men kan het ook geen kantstreep noemen. In een noodgeval mag u de vluchtstrook of vluchthaven wel gebruiken en dus de streep overschrijden. Is een vluchtstrook opengesteld als spitsstrook dan mag de doorgetrokken streep ook overschreden worden. Voor een kantstreep, die geen scheiding tussen twee rijstroken vormt, gelden de hiervoor behandelde regels ook niet. Een kantstreep mag u overschrijden, bijvoorbeeld om de berm te gebruiken bij pech, om daar te parkeren, of om een inrit in te rijden.

U mag de doorgetrokken streep overschrijden als de spitsstrook open is.

Doorgetrokken en onderbroken streep

Als een rijbaan of pad door een naast elkaar liggende doorgetrokken en onderbroken streep in rijstroken is verdeeld, dan mag u deze strepen overschrijden als u de onderbroken streep aan uw kant hebt. Maar u moet er wel rekening mee houden dat inhalen hier meer gevaar oplevert. Deze twee strepen naast elkaar noemen we ook wel combinatiestreep.

Omdat de streep onmiddellijk links van u een onderbroken streep is, mag u de doorgetrokken streep ook overschrijden.

Onderbroken streep

Er worden overwegend twee soorten onderbroken strepen gebruikt: de onderbroken streep met de verhouding 1:3 die in feite alleen het midden van de rijbaan of het pad aangeeft en de onderbroken streep met de verhouding 3:1 (waarbij de strepen dus drie keer zolang zijn als de onderbrekingen). Deze streep geeft niet alleen het midden aan, maar waarschuwt ook voor het feit dat u bijvoorbeeld bochten, hellingen of andere onoverzichtelijke situaties nadert of dat er een doorgetrokken streep volgt. Deze waarschuwingsstrepen geven dus aan dat u nog voorzichtiger moet zijn dan u al was.

Blokmarkering

Een blokmarkering is een onderbroken streep die u mag overschrijden en geeft de invoeg- en uitrijstroken en splitsingen in wegen aan. Als langs een blokmarkering een doorgetrokken streep is aangebracht, mag u deze markering en streep pas dan overschrijden als u de onderbroken markering aan uw kant hebt. Soms worden met blokmarkeringen voorsorteerstroken aangegeven. Twee rijen blokmarkeringen naast elkaar, dwars over de rijbaan, geven een oversteekplaats voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers aan.

Reflectoren

Reflectoren worden beschouwd als scheiding door een onderbroken streep. Op een doorgetrokken streep mogen ook reflectoren worden aangebracht. Deze streep blijft dan toch een doorgetrokken streep.

Kantstrepen

Kantstrepen zijn doorgetrokken strepen langs de kanten van de rijbaan. Deze strepen geven het verloop van de rijbaan aan. U mag deze strepen overschrijden als u in geval van noodzaak gebruik wilt maken van een vluchtstrook, vluchthaven of de berm. U mag deze streep ook overschrijden als u in- en uitritten in of uit wilt rijden of als u wilt parkeren op een parkeerstrook of in de berm.

Gele doorgetrokken streep

U mag uw voertuig niet laten stilstaan langs een gele doorgetrokken streep.

Tijdelijke maatregelen

Bij wegwerkzaamheden is het dikwijls noodzakelijk tijdelijke maatregelen te nemen. Soms worden wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten. Weggebruikers zullen dan worden geconfronteerd met ‘werk in uitvoering’. Zij worden hiervoor gewaarschuwd door (matrix)borden. Ter plaatse worden zij geholpen door de aangebrachte bebakening zoals verkeerskegels en tijdelijke gele strepen op het wegdek. Tijdelijk geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek hebben dus de kleur geel en gaan boven de ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek. Wanneer er bijvoorbeeld een witte doorgetrokken streep is aangebracht op het wegdek maar bij werkzaamheden ligt er een gele onderbroken streep naast, dan geldt de gele wegmarkering en mag de streep gewoon overschreden worden.

Bij wegwerkzaamheden moet u dus extra goed opletten en snelheid aanpassen. Ook kunnen de tijdelijke strepen glad zijn. Bij omleidingen wordt de route aangegeven door gele borden met een symbool, nummer of letter.

Blauwe streep

Een blauwe streep is aangebracht in een parkeerschijfzone. Als u parkeert langs deze streep, moet u daarom altijd een parkeerschijf gebruiken.

Schuine pijl

De schuine pijl die is aangebracht op een rijstrook vóór verdrijvingsvlakken geeft aan dat u die rijstrook moet verlaten in de aangegeven richting.

Verdrijvingsvlak

Een verdrijvingsvlak is een weggedeelte waarop schuine strepen zijn aangebracht. U mag dit vlak niet gebruiken. De strepen verwijzen u naar die zijde van de rijbaan waar u moet gaan rijden.

Puntstuk

Een puntstuk is een meerhoekig vlak op het wegdek bij splitsingen of samenvoegingen van wegen, rijstroken of rijbanen. Met ‘meerhoekig‘ wordt niet alleen de bekende driehoek bedoeld, maar ook rechthoeken en trapeziumvormige stukken. Puntstukken zijn aangebracht op het wegdek ter geleiding van het verkeer.

Verkeerstekens op de weg

 

Deze puntstukken mogen aan beide zijden voorbij gereden worden. Puntstukken mogen, net als verdrijvingsvlakken, niet worden gebruikt door bestuurders. Dit verbod geldt niet wanneer een bestuurder een spitsstrook volgt en daardoor onvermijdelijk over het puntstuk moet rijden.

Voorsorteerstrook

Als u op een kruispunt een bepaalde richting wilt volgen, moet u als bestuurder van een motorvoertuig of bromfiets gebruikmaken van de aanwezige voorsorteerstrook waarin deze richting met pijlen wordt aangegeven. Is de voorsorteerstrook voorzien van een doorgetrokken streep, L4 dan mag u niet meer van strook veranderen.

Bord L4 kan van tevoren aangeven dat u moet voorsorteren.

Busbaan

Een busbaan is een rijbaan waarop het woord ‘BUS’ of ‘LIJNBUS’ is aangebracht. Als op de rijbaan het woord ‘BUS’ is aangebracht mogen uitsluitend bestuurders van lijnbussen, andere autobussen en trams deze rijbaan gebruiken. Als op deze rijbaan het woord ‘LIJNBUS’ is aangebracht, dan mogen uitsluitend bestuurders van lijnbussen en trams deze rijbaan gebruiken.

Busstrook

Een busstrook is een rijbaangedeelte dat door een doorgetrokken of onderbroken streep van de rijbaan is afgescheiden en waarop het woord ‘BUS’ of ‘LIJNBUS’ is aangebracht. Als op deze strook het woord ‘BUS’ is aangebracht mogen uitsluitend bestuurders van lijnbussen, andere autobussen en trams deze strook gebruiken. Als op deze strook het woord ‘LIJNBUS’ is aangebracht, dan mogen uitsluitend bestuurders van lijnbussen en trams deze strook gebruiken.

Parkeerstroken en parkeervakken

Parkeerstroken en parkeervakken worden met strepen, andere verharding of met de letter ‘P‘ gemarkeerd. U mag uitsluitend op die plaatsen recht en geheel binnen de aangegeven markering parkeren.

Fietsstrook

Een fietsstrook is een gedeelte van de rijbaan dat door een doorgetrokken of onderbroken streep is gemarkeerd en waarop afbeeldingen van een fiets zichtbaar zijn. Het gebruik van deze strook met doorgetrokken streep is verboden voor andere bestuurders, behalve voor (snor)fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Het volgen van deze strook met onderbroken streep is voor andere bestuurders wel toegestaan. Vanzelfsprekend mag u daarbij niemand hinderen.

Stopstreep

Een stopstreep is een brede streep die in de dwarsrichting is geplaatst. Als de stopstreep voor u bestemd is, moet u altijd stoppen bij het stopbord, bij een stopteken van een verkeersregelaar, bij een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) of oversteek met verkeersbrigadiers en als het verkeerslicht op rood staat. Bij dubbele stopstrepen, de zogeheten opgeblazen fietsstrook, is de voorste streep bestemd voor fietsers en snorfietsers en de achterste streep voor de overige bestuurders.

Stopbord

Een stopbord (B7) waarschuwt dat u een kruispunt nadert waar u eerst vóór het kruispunt moet stoppen en voorrang moet verlenen aan bestuurders (dat zijn alle weggebruikers behalve voetgangers) op de kruisende weg. Voor deze kruispunten is op de weg ook een stopstreep aangebracht.

Haaientanden

Haaientanden zijn voorrangsdriehoeken op de weg. Als u een kruispunt met deze driehoeken nadert moet u voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Voor deze kruispunten is meestal ook bord B6 geplaatst.

Voorrangsteken

Een voorrangsteken waarschuwt u dat u een kruispunt nadert waar u voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Voor deze kruispunten is ook bord B6 geplaatst en zijn op de weg meestal haaientanden aangebracht.

Voetgangersoversteekplaats

Een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) is een markering die in de dwarsrichting van de rijbaan, het fietspad of het fiets/bromfietspad is aangebracht en uit brede witte strepen bestaat.

Andere oversteekplaats

Een andere oversteekplaats is een markering die in de dwarsrichting van de rijbaan, het fietspad of het fiets/bromfietspad is aangebracht en die uit smalle onderbroken strepen (kanalisatiestrepen) bestaat (bijvoorbeeld een oversteekplaats voor voet- gangers, fietsers en snor/bromfietsers).

Verkeersdruppel

Verkeersdruppels zijn druppelvormige vlakken die de functie hebben van een (getekende) vluchtheuvel.

Zigzagstreep

De zigzagstreep betekent dat u snelheid moet minderen omdat u een gevaarlijk punt nadert.

Maximumsnelheid

Een aanduiding van de maximumsnelheid op borden wordt soms ondersteund door een aanduiding op het wegdek.

Tunnelteken

Bewegwijzering in een rij- of voorsorteerstrook kan u op onbekende plaatsen zekerheid geven over uw geplande reisbestemming.

Een tunnelteken in een rij- of voorsorteerstrook geeft aan dat die strook bestemd is voor bestuurders die de rijstrook naar de tunnel willen volgen.

Verkeerslichten

Verkeerslichten

Driekleurige verkeerslichten

Wordt het verkeer geregeld door middel van driekleurige verkeerslichten, dan is de betekenis van:

 • groen licht: doorgaan;
 • geel licht: stop, bestuurders die het licht zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan; – rood licht: stop.

Als in een driekleurig verkeerslicht of in een daaraan toegevoegd éénkleurig verkeerslicht een verlichte pijl zichtbaar is, geldt het licht uitsluitend voor de door de pijl aangegeven richting.

Bij een groene verlichte pijl is er dan in principe een vrije route. Let echter goed op bestuurders die net door rood rijden!

Als onder of bij een driekleurig verkeerslicht een bord is geplaatst met de tekst ‘rechtsaf voor fietsers vrij‘ gelden het gele en rode licht niet voor rechtsafslaande fietsers, snorfietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. Zij moeten dan het overige verkeer ter plaatse voor laten gaan.

Op plaatsen waar bromfietsers op een fiets-/bromfietspad rijden kan bij driekleurige verkeerslichten een bord zijn geplaatst met de tekst ‘rechtsaf voor (brom)fietsers vrij‘.

Als de verkeerslichten niet werken, knippert meestal het gele licht. Dat betekent: gevaarlijk punt, voorzichtigheid geboden. Vaak zijn bij kruispunten verkeersborden geplaatst die dan de voorrang regelen. Als deze borden niet zijn geplaatst, dan gelden onder die omstandigheden ter plaatse de normale voorrangsregels.

Militaire colonne

Bestuurders van een motorvoertuig van een militaire colonne die het verkeerslicht bij groen licht is begonnen te passeren, mogen blijven doorgaan ook nadat een andere kleur licht zichtbaar is geworden.

Weggebruikers voor wie het verkeerslicht op groen springt, moeten wachten tot de gehele colonne voorbij is.

Als u zich tussen de colonne heeft gevoegd, bijvoorbeeld door een inhaalmanoeuvre, maakt u geen deel uit van de militaire colonne en moet u wel stoppen voor een geel of rood verkeerslicht.

U behoort met uw auto niet tot de militaire colonne. U moet stoppen voor het rode verkeerslicht.

De verplichting om bij een geel of rood verkeerslicht te stoppen geldt niet voor bestuurders van voorrangsvoertuigen.

Tweekleurige verkeerslichten

Tweekleurige verkeerslichten betekenen:

– geel licht: stop, bestuurders die het licht zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan; – rood licht: stop.

 

Tweekleurig Verkeerslicht

Deze tweekleurige verkeerslichten worden vaak toegepast op plaatsen waar ze slechts incidenteel in werking hoeven te zijn, zoals bij bruggen en oversteekplaatsen. Ze staan ook bij uitritten van politie, brandweer, ziekenhuizen en GGD waar vaak bestuurders van voorrangsvoertuigen in- en uitrijden.

 

Aftelverkeerslichten

In verband met een vlottere doorstroming van het verkeer zijn er op diverse plaatsen in ons land zogenoemde aftelverkeerslichten geplaatst. Tenminste drie seconden voor het licht op groen springt gaat er, zichtbaar op het verkeerslicht, een teller lopen. Het systeem zorgt er voor dat de voorste bestuurder in de rij een halve seconde eerder vertrekt en er gaan ook meer voertuigen door die groene fase. Hierdoor wordt dus de capaciteit van een kruispunt vergroot.

Aftelverkeerslichten hebben het doel de doorstroming te bevorderen.

Tram- en buslichten

Tram- en buslichten moeten worden toegepast bij drie of tweekleurige verkeerslichten -als ter plaatse voor trams en/of lijnbussen en autobussen een eigen ruimte, gescheiden van het overige verkeer, beschikbaar is- of als ter plaatse bestuurders van trams en/of lijnbussen en autobussen vanuit een rijstrook een richting mogen volgen die aan het overige verkeer in die rijstrook niet is toegestaan. Deze lichten gelden natuurlijk ook voor bestuurders van andere voertuigen die een busbaan of busstrook volgen waar tram/buslichten staan. Denk bijvoorbeeld aan een taxi.

Door middel van de lampjes wordt aangegeven welke richting wordt geregeld:

 • rechtsboven en linksonder wit licht of wit knipperlicht:

bestuurders van trams, lijnbussen en andere autobussen mogen rechts afslaan;

 • linksboven en rechtsonder wit licht of wit knipperlicht:

bestuurders van trams, lijnbussen en andere autobussen mogen links afslaan;

 • linksboven en rechtsboven en middenonder wit licht of wit knipperlicht:

bestuurders van trams, lijnbussen en andere autobussen mogen links en rechts afslaan;

 • middenboven en middenonder wit licht of wit knipperlicht:

bestuurder van trams, lijnbussen en andere autobussen mogen rechtdoor gaan;

 • linksboven en middenboven en middenonder wit licht of wit knipperlicht:

bestuurders van trams, lijnbussen en andere autobussen mogen rechtdoor en links afslaan;

 • rechtsboven en middenboven en middenonder wit licht of wit knipperlicht: bestuurders van trams, lijnbussen en andere autobussen mogen rechtdoor en rechts afslaan;
 • middelste geel licht:

bestuurders van trams, lijnbussen en andere autobussen moeten stoppen. Bestuur ders die het licht zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan;

 • middelste rij, links en rechts rood licht: bestuurders van trams, lijnbussen en andere autobussen moeten stoppen.

Er kunnen op kruispunten meerdere tram-/buslichten zijn geplaatst, zodat verschillende rijrichtingen tegelijk kunnen worden geregeld.

Overweglichten

Als overwegen voorzien zijn van lichten dan betekent: – wit knipperlicht: er nadert geen trein; – rood licht of rood knipperlicht: stop.

Bruglichten

Als bruggen voorzien zijn van lichten betekent:

 • rood licht of rood knipperlicht: stop.

Rijstrooklichten

Als boven rijstroken lichten zijn aangebracht dan betekent:

 • een verlichte groene pijl of maximumsnelheid: de rijstrook mag worden gebruikt met inachtneming van de aangegeven maximumsnelheid;
 • een verlicht rood kruis: de rijstrook mag niet worden gebruikt. Een verlicht rood kruis boven een spitsstrook (zie de onderdelen SPITSSTROOK) betekent dat de vluchtstrook alleen in noodgevallen mag worden gebruikt.

Het negeren van een rood kruis valt inmiddels onder de zogenoemde ‘hufterfeiten’. Dat betekent dat deze overtredingen via het strafrecht worden afgehandeld. Dat houdt in dat er naast een geldboete ook andere straffen en maatregelen kunnen worden opgelegd, zoals gevangenisstraf en intrekking van het rijbewijs.

 • een verlicht wit einde teken: einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden;
 • een verlichte witte tekst ‘BUS‘:

de rijstrook is bestemd voor bestuurders van lijnbussen en van andere autobussen;

 • een verlichte witte tekst ‘LIJNBUS‘: de rijstrook is uitsluitend bestemd voor bestuurders van lijnbussen;
 • een verlicht waarschuwingsbord: waarschuwingsborden geven aan waarom u voorzichtiger en/of langzamer moet gaan rijden bijvoorbeeld bij file, ongeval, slecht zicht door sneeuw, regen, mist, ijzel of sneeuw;
 • een verlichte witte tekst ‘FILE‘:

Naast rijstrooklichten boven rijstroken kunnen er ook verlichte teksten naast de weg zijn aangebracht zoals bijvoorbeeld  ‘file‘.

Gele knipperlichten op lichtbakken vragen extra aandacht voor de gegeven adviezen of waarschuwingen.

Als er op zowel de rijstrooklichten als de verkeersborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.

Boven de weg kan ook een verlichte tekst met route-informatie worden aangegeven. Zo’n elektronisch matrixbord heet ‘Dynamisch Route Informatie Paneel‘ en geeft informatie over de komende route.

Voetgangerslichten

Als voetgangersoversteekplaatsen zijn voorzien van lichten dan betekent:

 • groen licht: voetgangers mogen oversteken;
 • groen knipperend licht: voetgangers mogen oversteken, maar het rode licht verschijnt spoedig;
 • rood licht: voetgangers mogen niet meer beginnen met oversteken, reeds overstekende voetgangers moeten zo snel mogelijk doorlopen.

Het rode licht kan worden vervangen door een geel knipperlicht in de vorm van een waarschuwingsdriehoek. Het geeft aan dat voetgangers op eigen risico mogen oversteken, mits zij het overige verkeer ter plaatse -ook het afslaande verkeer- voor laten gaan. Voetgangers die liever willen oversteken als het rijdende verkeer rood licht heeft kunnen wachten op het groene voetgangerslicht, want dat blijft gehandhaafd.

Voetgangerslichten kunnen voorzien zijn van een rateltikker. Blinden en slechtzienden kunnen daarmee horen of zij veilig kunnen oversteken. Als het voetgangerslicht op rood staat, is een tikkend geluid te horen. Staat het voetgangerslicht op groen, dan is een snel tikkend, ratelend geluid te horen.

Als bij verkeerslichten een drukknopinstallatie voor voetgangers is geplaatst, dan moeten voetgangers eerst op de drukknop drukken om groen licht te krijgen. Bij deze installaties is meestal het gele drukknopbord geplaatst.

Geel knipperlicht

Een geel knipperlicht betekent:

– gevaarlijk punt: voorzichtigheid geboden.

U nadert dan bijvoorbeeld een oversteekplaats, een onoverzichtelijk kruispunt of een wegopbreking. Meestal is het veiliger om uw snelheid te minderen en extra voorzichtig het gevaarlijke punt te naderen.

Alcohol, drugs

Alcohol, geneesmiddelen en DRUGS

Rijden onder invloed

Het rijden onder invloed is een misdrijf. Het is iedereen verboden een voertuig te besturen, of als bestuurder te doen besturen (rij-instructeur of rij-examinator), terwijl hij verkeert. Van een onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan, al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof, de rijvaardigheid kan verminderen. En dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. Deze stoffen zijn alcohol, bepaalde geneesmiddelen en drugs. Het negatief effect van geneesmiddelen en/of drugs wordt versterkt in combinatie met alcoholgebruik.

Geneesmiddelen en drugs kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. Bij gebruik van alcohol kan dit zogenaamde tunneleffect ontstaan.

Werking alcohol

Na het drinken van vijf glazen alcoholische drank bent u ongeveer 7,5 uur onder invloed. Het duurt 1,5 uur voordat de lever een standaard glas bier, wijn of sterke drank heeft afgebroken. Als u ‘s avonds enige glazen heeft gedronken, zit u misschien de volgende ochtend nog niet nuchter achter het stuur. Daarom, als u wilt drinken dan moet u niet rijden, wilt u wel rijden dan moet u niet drinken. De negatieve lichamelijke en geestelijke gevolgen van alcohol en verkeer zijn: u ziet minder, reageert later, u kan zich slecht concentreren en u denkt meestal dat u nog prima kunt rijden.
Bijna alle soorten alcoholische drank, geschonken in de daarvoor bestemde glazen, bevatten nagenoeg dezelfde hoeveelheid alcohol. Frisse buitenlucht, koffie en kauwgom verminderen het alcoholpercentage niet.

BOB Bewust Onbeschonken Bestuurder - Rijden onder invloed

Controle en gevolgen

U bent altijd verplicht medewerking te verlenen aan een ‘voorlopig onderzoek‘. Ook als de politie geen alcoholgebruik bij u heeft vastgesteld. Deze verplichting bestaat reeds op het moment dat wordt vastgesteld dat u aanstalten maakt om te gaan rijden. Dit onderzoek bestaat uit een ademtest met een elektronische tester. U moet tijdens deze test alle gegeven aanwijzingen stipt opvolgen.
Geeft de test bij beginnende automobilisten meer dan 0,2 promille of 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht aan (één glas alcoholische drank), dan moet u mee naar het politiebureau. Hier wordt de exacte hoogte van het alcoholgehalte vastgesteld met een nauwkeurig ademanalyse-apparaat. Op het bureau moet u tweemaal op een analyse-apparaat blazen om een geldige uitslag te krijgen. De uitslag is direct beschikbaar en geeft aan hoe hoog het alcoholgehalte precies is. Deze uitslag is een officieel bewijsmiddel en kan op de terechtzitting tegen u gebruikt worden.

Bromfietsers

De wet geeft ook aan dat voor bromfietsers. Waarvoor hen die nog geen 24 jaar oud zijn, een maximum alcoholpromillage van 0,2 promille of 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht geldt. Voor bromfietsers van 24 jaar en ouder geldt dan weer een maximum alcoholpromillage van 0,5 promille of 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht.

Onderzoek

U bent altijd verplicht mee te werken aan als het voorlopig onderzoek daartoe aanleiding geeft. U moet dan mee naar het politiebureau om daar verplicht medewerking te verlenen aan een ademtest met een ademanalyse-apparaat.
In sommige gevallen kan de politie u vragen voor een bloedonderzoek. Als dit onderzoek om medische redenen onwenselijk is, bent u verplicht om medewerking te verlenen aan een urineonderzoek.

Straf

De verdere straf (en de mogelijk op te leggen maatregel) is afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die bij u wordt gemeten.  En kan variëren van een geldboete tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Een boete of gevangenisstraf -ook als die voorwaardelijk is- gaat vaak gepaard met een al dan niet voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Het spreekt voor zich dat de rechter een veel zwaardere straf oplegt aan iemand die al eerder voor rijden onder invloed is bestraft. Of die onder invloed van alcohol een aanrijding heeft veroorzaakt waarbij gewonden of doden zijn gevallen.

Zo is ook voor rijden onder invloed het puntenrijbewijs ingevoerd, waarbij het rijbewijs na twee opgelopen punten ongeldig wordt verklaard. Zie voor verdere informatie hoofdstuk 34 onder het kopje puntenrijbewijs.
Het weigeren mee te werken aan één van de controles is een misdrijf, wordt dan ook als zodanig bestraft en levert tevens een punt op voor het puntenrijbewijs. Bijna altijd legt de politie bij geconstateerd alcoholgebruik een rijverbod op, dat tot maximaal 24 uur kan oplopen.
Bij beginnende bestuurders kan dat zelfs oplopen tot 26 uur!

Overtreden

Wordt een rijverbod overtreden door toch een voertuig te besturen -dus ook een fiets- dan is er sprake van een misdrijf. In veel gevallen legt de politie niet alleen een rijverbod op, maar vordert zij ook direct het rijbewijs in. In ieder geval als het adem- alcoholgehalte meer dan 570 microgram per liter uitgeademde lucht bedraagt of als de politie vermoedt dat dit het geval zal zijn. Het laatste kan zich voordoen als u niet kunt of wilt blazen. Ook al is het alcoholgehalte van uw adem lager, dan kan de politie toch, in bepaalde gevallen, het rijbewijs direct invorderen.

Rechter

Verkeert u namelijk onder een zodanige invloed van alcohol, dat daardoor de veiligheid op de weg in gevaar is gebracht (dat kan al gebeuren na het drinken van één glas alcoholische drank) dan moet u uw rijbewijs ook onmiddellijk inleveren. Het is de officier van justitie die -doorgaans binnen tien dagen- beslist over verdere inhouding totdat de zaak voor de rechter komt. De rechter beslist uiteindelijk of u voor langere tijd uw rijbewijs kwijt bent. Tijdens de periode van een ontzegging van de rijbevoegdheid mag u geen enkel motorrijtuig op de openbare weg besturen, ongeacht of daarvoor wel of geen rijbewijs is vereist. Fietsen mag dan wel.

Als u door een rechter voor een misdrijf wordt veroordeeld, hebt u een strafblad.
Een verzekeringsmaatschappij kan schade verhalen op bestuurders die met rijden onder invloed betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval. Ook is het mogelijk dat de maatschappij u niet meer wil verzekeren.

Begripsbepalingen

Begripsbepalingen

Met de begripsbepalingen zijn in de verkeerswetgeving diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk
te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden. Het kennen van deze begrippen is dus erg belangrijk omdat er verschillende weggebruikers zijn.
Naast het zijn van voetganger besturen veel mensen (verschillende) voertuigen. Het kennen van de begripsbepalingen is de basis voor de verkeerskennis.

Verkeer

Verkeer zijn alle weggebruikers.

Weggebruikers

Weggebruikers zijn voetgangers, fietsers, brom- en snorfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een brommobiel, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.
De regels voor wagens gelden ook voor door voetgangers gevormde colonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen.

Begripsbepalingen weggebruikers

Voetgangers

Voetgangers zijn weggebruikers die zich lopend voortbewegen. Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig volgen echter óók de regels voor voetgangers als zij op een voetpad of trottoir rijden, of van het ene naar het andere voetpad of trottoir oversteken. Hetzelfde geldt voor iemand die een fiets, brom- of snorfiets of motorfiets aan de hand meevoert, maar ook voor degene die zich verplaatst met behulp van voorwerpen die geen voertuigen zijn, zoals rolschaatsen, skateboards, skeelers, autopeds enz. Een kind op een kinderfietsje wordt ook als voetganger beschouwd (een kind vanaf 12 jaar kan een bekeuring krijgen).
Onder verkeer verstaan we alle weggebruikers, zoals bestuurders en voetgangers.

Theorie examen aanvragen

Theorie aanvragen CBR

Bij het CBR kun je direct je theorie examen aanvragen. Voor de auto, bromfiets/scooter of motor. Maak de keuze waar en wanneer je het CBR examen wil afleggen en ontvang de CBR oproepkaart. Ga nu naar CBR.nl om jouw theorie-examen direct te kunnen reserveren.

De uitslag van jouw examen

Zo werkt het theorie examen: je krijgt de uitslag ook binnen 24 uur per e-mail toegestuurd. Dit kan wel alleen als jij (of je rijschool) je e-mailadres hebt doorgegeven bij de reservering. De uitslag ‘Voldoende’ is 1,5 jaar geldig. Mocht je gezakt zijn, dan legt de mail uit waar je extra aan moet werken voor je volgende theorie-examen. Ook kun je na ontvangst van deze mail een nieuwe examen inplannen.

CBR theorie aanvragen met TOM Theorie

Geslaagd

Slagen voor het CBR theorie examen met TOM Theorie werkt. Onze cursisten weten een beduidend hoger slagingspercentage te halen in vergelijking met leerlingen die uit een boekje leerden. En natuurlijk slaag jij ook voor je theorie-certificaat !