Privacystatement

Privacystatement

Privacystatement

In onderstaand document is het privacystatement van Theoriecentrum Nederland beschreven. Theoriecentrum Nederland bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Theoriecentrum Nederland bv en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van http://tomtheorie.nl verstrekt. Theoriecentrum Nederland bv (verder genoemd TCN) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM TCN GEGEVENS NODIG HEEFT

Theoriecentrum Nederland bv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan TCN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG TCN GEGEVENS BEWAART

TCN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

TCN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van TOM Theorie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TCN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

TCN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties TOM Theorie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan TCN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TCN heeft hier geen invloed op.
TCN heeft Google geen toestemming gegeven om via TCN / TOM Theorie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tc-ned.nl. TCN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TCN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website TCN (tomtheorie.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door TCN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Theoriecentrum Nederland b.v. op via info@tc-ned.nl . http://tomtheorie.nl is een website van Theoriecentrum Nederland b.v. .

Theoriecentrum Nederland b.v. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Vlierstraat 3, 1171 JX te Badhoevedorp
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Amsterdam: 57786658
Telefoon: 088- 040 6600
E-mailadres: info@tc-ned.nl